Kultura

WizerunekWizerunek, reputacja, tożsamość - porównanie

Współcześnie, w dobie Internetu i wszechobecnego szumu informacyjnego, bardzo ważnym elementem społecznych zachowań jest opinia w społeczeństwie. Każdy jest swoistą marką. A marka to "zbiór elementów
AlegoriaAlegoria w tekstach kultury

Alegoria to przedstawienie idei, pojęć, wydarzeń przy pomocy artystycznego obrazu, który ma charakter symboliczny lub przenośny. Alegoria może być odczytana tylko w sposób jednoznaczny, a jej odczytan