Pedagogika

Rozwój dziecka w rodzinieRodzina a rozwój dziecka

Rzeczywistość pedagogiczna jest zbyt bogata i złożona, by własne doświadczenia, intuicje, wzory dobrej pracy innych mogły stanowić dostateczną podstawę dla sprawnego i skutecznego oddziaływania pedago
Rodzina zastępczaRodzina zastępcza - zawodowa i niezawodowa. Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą nazywamy małżeństwo lub jedną osobę, którzy decydują się wychowywać nieletnie dziecko, jednoczenie nie będąc jego biologicznymi rodzicami (rodzicem). Inaczej mówiąc to rodzaj pieczy
Pedagogika resocjalizacyjnaPedagogika resocjalizacyjna - koncepcje teoretyczne

Pedagogika resocjalizacyjna jako dyscyplina naukowa ukształtowała się w Polsce w połowie XX wieku na podstawie Pedagogiki Specjalnej. Jest subdyscypliną pedagogiki specjalnej, ale ma związki również z